Ceny zestawów CERTUM

CENNIK ZESTAWÓW CERTUM W POSZCZEGÓLNYCH OPCJACH:


 

CERTUM bez czytnika 

CERTUM bez czytnika

CERTUM standard

CERTUM standard

 Okres  ważności

1 rok

2 lata

1 rok

2 lata

Cena netto zestawu 

268 zł

314 zł

296 zł

359 zł

 

 KOSZTY USŁUG DODATKOWYCH:

 Potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o certyfikat - opłata za usługę 20,00 zł netto w siedzibie firmy lub 35,00 zł poza siedzibą

Konsultacyjne dotyczące procesu pozyskania certyfikatu   - opłata za usługę do 49,00 netto
Szkolenie przy stanowiskowe dotyczące Usług Certyfikacyjnych  - opłata za usługę do 59,00 netto
Wdrożenie usług certyfikacyjnych (instalacja)    – opłata za usługę do 59,00 netto
Dodatkowa opłata związana ze świadczeniem usług w siedzibie Klienta wraz dojazdem na terenie powiatu wschowskiego - opłata zryczałtowana do 105,00 netto za jednorazowy dojazd.

 W/w dodatkowe  koszty są opcjonalne i powinny być zatwierdzone wcześniej przez klienta.