e-Abonent - system rozliczania Abonentów

Głównym zadaniem systemu  e-Abonent, jest zautomatyzowanie obsługi sprzedaży cyklicznych usług abonamentowych. Program generuje wszystkie dokumenty związane z takim procesem czyli faktury sprzedaży, potwierdzenia zapłaty, umowy z Klientami. Po wdrożeniu systemu wystawienie kliku tysięcy faktur zaczyna być przyjemnością, a nadzorowanie i rozliczanie powstałych należności zabiera znacznie mniej czasu. Do podstawowych funcjonalności aplikacji należą między innymi: (tutaj pełen opis)


OSŁUGA KLIENTA
• Automatyczne generowanie faktur dla klientów wraz z kontrolą „niepowtarzalności” faktur w danym miesiącu, kontrolą poprawności danych, itp.
• Możliwość ręcznego wystawienia faktury dla danego klienta.
• Mechanizm zbiorczego lub pojedynczego drukowania faktur.
• Przechowywanie parametrów technicznych oraz usług związanych z Klientem  (np. adresy IP, przydzielony transfer, itp).
• Możliwość drukowania i rejestrowania pism (umów, regulaminów, oświadczeń, potwierdzeń, itp.) wysyłanych do klienta.
• Rejestrowanie zadań związanych z klientem z określeniem terminu zadania oraz opisem zadania. Możliwość powiadamiania na e-mail osób wskazanych w konfiguracji o zarejestrowaniu nowego zadania.
• Rejestrowanie rozliczeń faktur.
• Wystawianie dokumentów KP dla rozliczeń gotówkowych.

ZESTAWIENIA
• Zestawienie należności klientów z podziałem na faktury wszystkie, niezapłacone oraz po terminie wraz z możliwością filtrowania i sortowania.
• Ewidencji VAT z podziałem na osoby fizyczne oraz firmy z możliwością wydruku.
• Raport kasowy – wykaz dokumentów KP wystawionych w zadanym okresie z możliwością wydruku.

KONFIGURACJA
• Określenie nagłówków oraz stopek drukowanych na dokumentach.
• Rejestrowanie użytkowników systemu wraz z określaniem praw dostępu do poszczególnych rejestrów i opcji systemu.
• Rejestrowanie listy usług wraz z określeniem typu usługi, ceny oraz stawki VAT.
• Możliwość własnego definiowania pism (umów, regulaminów, oświadczeń, potwierdzeń, itp.) drukowanych z poziomu systemu tj. określanie treści oraz danych, które mają być pobierane na pismo z karty klienta.

PANEL KLIENTA
• Możliwość zalogowania się klienta do własnego panelu z podglądem rejestru miesięcznego tj. informacjami o stanie rozliczeń w kolejnych miesiącach, wraz z funkcją komunikatów dla Klienta. Z poziomu panelu Klienta istnieje także możliwośc składania reklamacji i podglądu ich stanu i sposobu realizacji.

WERSJA DEMONSTRACYJNA programu dostępna tutaj. Testowy login: admin, hasło: admin.