Usługi

Cennik usług informatycznych w firmie KAJA Komputer

SERWIS STACJONARNY W SIEDZIBIE FIRMY

 

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena z VAT

Serwis sprzętu i oprogramowania

pierwsza godzina

50 PLN

każda kolejna rozpoczęta

40 PLN

Urządzenia peryferyjne

pierwsza i każda kolejna godzina

60 PLN

Zdalna pomoc informatyczna (telefoniczna lub poprzez Internet)

rozpoczęta godzina

50 PLN

WYBRANE USŁUGI (ceny przykładowych, często realizowanych usług)

Reinstalacja systemu MS Windows

(wraz ze sterownikami i dostarczonym oprogramowaniem)

szt

60 PLN

Reinstalacja systemu MS Windows z zachowaniem danych

(wraz ze sterownikami i dostarczonym oprogramowaniem)

szt

120 PLN

Diagnoza usterki (bez naprawy)

szt

40 PLN

SERWIS W SIEDZIBIE KLIENTA

 

Konfiguracja routera

szt

60 PLN

Serwis sprzętu i oprogramowania

pierwsza godzina

60 PLN

każda kolejna rozpoczęta

50 PLN

Urządzenia peryferyjne

pierwsza i każda kolejna godzina

80 PLN

Inne usługi informatyczne

rozpoczęta godzina

60 PLN

WYBRANE USŁUGI (ceny przykładowych, często realizowanych usług)

Konfiguracja komputera do pracy w sieci

szt

60 PLN

Archiwizacja danych

godzina

50 PLN

Reinstalacja systemu MS Windows

(wraz ze sterownikami i dostarczonym oprogramowaniem)

szt

80 PLN

Reinstalacja systemu MS Windows z zachowaniem danych

(wraz ze sterownikami i dostarczonym oprogramowaniem)

szt

150 PLN

Odbiór sprzętu do naprawy (Wschowa i Sława)

 

20 PLN

Odbiór sprzętu do naprawy (powiat wschowski)

 

40 PLN

Odbiór sprzętu do naprawy powyżej 20 km

km

2 PLN/km

WYBRANE USŁUGI SERWISOWE URZĄDZEŃ FISKALNYCH

 

Fiskalizacja urządzenia

szt

100 PLN

Programowanie kasy

do 50 pozycji towarowych

50 PLN

Odczyt pamięci fiskalnej

szt

100 PLN

Przegląd okresowy urządzenia fiskalnego

szt

120 PLN

Ryczałtowe koszty dojazdu (Wschowa Sława)

 

20 PLN

Ryczałtowe koszty dojazdu (powiat wschowski)

 

40 PLN

Ryczałtowe koszty dojazdu powyżej 20 km

km

2 PLN/km

W/w ceny zawierają podatek VAT.

UWAGI:
Udzielamy 3 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

Usługi w trybie priorytetowym ( rozpoczęcie naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym) - stawka z cennika + 50%.

Usługi w trybie wysokiego priorytetu ( rozpoczęcie naprawy w tym samym dniu roboczym) - stawka z cennika + 100%.