Rozszerzona lista funkcjonalności TELEFONII CYFROWEJ

USŁUGI REALIZOWANE NA CENTRALI TELEFONI CYFROWEJ KAJA Komputer

Najpopularniejsze dostępne usługi:

 • Połączenia na numery alarmowe (112, 997 itp.).
 • Realizacja połączeń wideo – wsparcie dla kodeków wideo H.264, H.263.
 • BLF – obsługa przycisków szybkiego wybierania.
 • CLIP – prezentacja numeru dla rozmów przychodzących.
 • CLIR – blokada prezentacji własnego numeru.
 • CFU – bezwarunkowe przekierowanie rozmów.
 • CFB – przekierowanie rozmów podczas zajętości.
 • CFNR – przekierowanie rozmów, gdy nie odbiera.
 • Usługi lokalizacyjne – na podstawie miasta/gminy/powiatu centrala automatycznie kieruje połączenia na odpowiednie numery alarmowe (np. 112) właściwe dla danej lokalizacji. Lista numerów jest importowana z oficjalnie publikowanego przez UKE spisu.
 • Administracyjne ograniczanie rozmów wychodzących – np. blokada numerów premium (700 itp.).
 • Gorąca linia – automatyczne wybieranie numeru po podniesieniu słuchawki.
 • Poczta głosowa.
 • V2M – voice-to-mail – wysyłanie nowej poczty głosowej jako załącznik elektronicznej  poczty email.
 • F2M – fax-to-mail – odbieranie faksów i wysyłanie ich jako załącznik elektronicznej
 • Nagrywanie rozmów – możliwość nagrywania rozmów zarówno na traktach jak i terminalach abonenckich.

 Pozostałe wybrane usługi:

 • Podstawowe usługi telefoniczne (zestawianie rozmów MGCP-MGCP oraz GCP-PSTN, SIP-SIP, MGCP-SIP, SIP-PSTN, SIP-H.323, MGCP-H.323, PSTN-H.323, PSTN-PSTN itp.)
 • Przenoszenie numerów (NP), zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami.
 • Multirejestracja SIP (na jedno konto może rejestrować się więcej urządzeń).
 • HD-Voice – realizacja połączeń z użyciem szerokopasmowego kodeka G.722.
 • T.38 - obsługa protokołu T.38 dla połączeń faksowych.
 • Płatności internetowe – współpraca z różnymi systemami płatności „on-line”.
 • MSN.
 • CFUR – przekierowanie rozmów, gdy nie zarejestrowany.
 • FWDREJ – blokada połączeń przekierowanych.
 • ACREJ – odrzucanie połączeń anonimowych (bez prezentacji numeru wywołującego).
 • DND – nie przeszkadzać.
 • CW – połączenia oczekujące.
 • ACT – transfer połączenia z konsultacją.
 • BCT – transfer połączenia bez konsultacji, tak zwany „ślepy transfer”.
 • TPC – konferencyjne połączenia trójstronne.
 • OCB – blokada połączeń wychodzących przez abonenta. Każdy abonent  może korzystać z 10 poziomów blokad (od najmniejszych restrykcji po blokadę wszystkich rozmów).
 • Call pickup – zbieranie rozmów z innego telefonu. W systemie można konfigurować grupy w ramach których abonenci mogą przejmować rozmowy.
 • Budzenie jednokrotne.
 • Budzenie wielokrotne.
 • Wybieranie skrócone (speed dial). Dostępne są listy 10 (skrót jednocyfrowy) i 100 (skrót dwucyfrowy) numerowe.
 • Limitowanie maksymalnego czasu trwania połączenia. Możliwe jest ustawianie czasu globalnego oraz dla każdego abonenta indywidualnie.
 • Automatyczne powiadomienia o nowej poczcie głosowej.
 • V2W – voice-to-web – odsłuchiwanie poczty głosowej oraz zarządzanie skrzynką (wiadomości powitalne, kasowanie wiadomości itp.) poprzez panel www.
 • F2W – fax-to-web – podgląd faksów i dostęp do nich poprzez panel www.
 • W2F – web-to-fax – wysyłanie faksów poprzez portal abonencki.
 • Biling „phoneline” – odsłuchiwanie stanu rachunku przez telefon.
 • Biling „on-line” – biling dostępny poprzez stronę www.
 • Limitowanie połączeń: limit odnawialny i limit „do wyczerpania” (prepaid).
 • Dźwiękowe ostrzeganie o kończącym się limicie kwotowym. Limit ten może być ustawiany przez abonenta.
 • Pokoje konferencyjne z obsługą przez panel www.
 • Taryfikacja.
 • Fakturowanie.

Usługi dedykowane dla abonentów biznesowych

 • Centrex – wirtualne centrale abonenckie.
 • Grupy wywoławcze (hunt groups).  Definiowanie grup telefonów z różnymi schematami dzwonienia.
 • Abonencki panel nagrywania rozmów.Abonent może się zalogować na swoje konto, na którym operator udostępnia jego telefony lub trakty (jeżeli klient biznesowy jest nimi podłączony). Może administrować nagrania, czyli je włączać, wyłączać, odsłuchiwać, kasować, przegrywać na dysk lokalny itp.
 • IVR – zapowiedzi głosowe z zaawansowanymi możliwościami (menu, na grywanie, odtwarzanie, dostęp do baz danych itp.). IVR jest konfigurowany graficznie.
 • Kolejkowanie rozmów.
 • Call center – z zaawansowanymi możliwościami; między innymi, IVR, kolejkowanie rozmów, logowanie agentów, zarządzanie agentami i interfejsami do zewnętrznych aplikacji call center oraz CRM itp.
 • Pokoje konferencyjne z obsługą poprzez panel www.
 • Mass dial – tworzenie i zarządzanie wychodzącymi kampaniami głosowymi. Po zestawieniu połączenia może ono być skierowane do zapowiedzi głosowych, agentów call center itp.
 • Mass fax – tworzenie i zarządzanie wychodzącymi kampaniami faksowymi. Poprzez panel www można zaimportować plik oraz bazę numerów. Bieżący podgląd kampanii, zarządzanie czasem,w którym faksy mają być nadawane.
 • i wiele innych...