10.02.2014 - uszkodzenie łącza

DATA WYSTĄPIENIA OPIS AWARII DATA USUNIĘCIA AWARII

10.02.2014

godz. 14.45

Awaria została wywołana przez fizyczne uszkodzenie międzyoperatorskiej sieci szkieletowej. Awaria spowodowała zatrzymanie wszystkich świadczonych usług hostingowych oraz dostępu do sieci Internet. Od chwili jej wystąpienia proces naprawy uszkodzeń był monitorowany. Po przywróceniu działania łącza potwierdzone zostało działanie wszystkich usług.

10.02.2014

godz. 22.30