OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na wykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia: II/8.4/2013 data zamieszczenia: 15.10.2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Imageue_logo.png 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

  • przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy węzłem dystrybucyjnym we Wschowie, ul Pocztowa 11a  a punktem dystrybucyjnym we Wschowie, ul. Plac Farny (wieża kościelna) w technologii  światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • Budowa przyłącza ma zostać wykonana z wykorzystaniem tam gdzie jest to możliwe kanalizacji teletechnicznej TP.
  • Na odcinku od zakończenia istniejącej kanalizacji TP należy wybudować własną instalację doziemną
  • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy (minimalnie 8 włóknowy)
  • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję pasma 1GB/s
  • Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:
  1. na potrzeby TP (właściciela kanalizacji teletechnicznej)
  2. związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia kanalizacji TP do budynków
  3. Zakres prac związanych z wykonaniem przyłącza:

 

LP

Czynność

Jednostka

Ilość

1

Wykonanie przekopu otwartego gr. Kat. III - rura RHDPEp 110/6,3

m

13

2

Wykonanie przecisku gr. Kat. III - rura RHDPEp 110/6,3

m

12

3

Budowa rurociągu doziemnego - rura HDPE40/3,7

m

80

4

Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie - cegła

m

15

5

Wciąganie kabla 8x50/125 8J -fi8mm do kanalizacji TP - otwór cz. Zajęty

m

160

6

Wciąganie kabla 8x50/125 8J -fi8mm do przepustów - otwór wolny

m

25

7

Wciąganie kabla 8x50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 - otwór wolny

m

95

8

Wprowadzenie kabla OTK do budynku

szt.

1

9

Odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych

m2

80

10

Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej

m2

20

 

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.
 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)

2. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w terminie do 29 października 2013 do godz. 12

4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.

6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". 

 

 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:

1. Czy inwestor posiada uzgodnienia z TP w zakresie zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie kanalizacji technicznej wymienionej w pkt III specyfikacji.

ODPOWIEDŹ:

Uzyskanie warunków technicznych na udostępnienie kanalizacji TP będzie w zakresie działań inwestora, proszę jednak uwzględnić w wycenie opracowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z TP.

inn_gosp_logo.png

 

Fundusze Europejskie -

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue_logo.png