OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

nawykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia: IV/8.4.2012 data zamieszczenia: 07.12.2012

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

  • przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy węzłem dystrybucyjnym w Sławie, ul. Waryńskiego 43 a punktem dystrybucyjnym w Sławie, ul. Rynek (wieża kościelna) w technologii światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • Budowa przyłącza ma zostać wykonana z wykorzystaniem tam gdzie jest to możliwe kanalizacji teletechnicznej TP.
  • Na odcinku od zakończenia istniejącej kanalizacji TP należy wybudować własną instalację doziemną
  • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy
  • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję pasma 1GB/s
  • Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:
  1. na potrzeby TP (właściciela kanalizacji teletechnicznej)
  2. związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia kanalizacji TP do budynków

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)

2. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w terminie do 14 grudnia 2012 do godz. 12

4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.

6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".