OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na wykonanie usługi budowy przyłączy telekomunikacyjnych  miejscowościach Łupice oraz Tarnów Jezierny w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: VIII/8.4/2014 data zamieszczenia: 6.12.2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

  • przyłączy telekomunikacyjnych w  miejscowościach Łupice oraz Tarnów Jezierny (gmina Sława) od istniejących zakończeń Lubuskiej Sieci Szerokopasmowej (Orange Polska) do budynków Remiz OSP)  do  technologii  światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  • Na odcinku od zakończenia istniejącej szafy ORANGE Polska do budynku remizy OSP w każdej z miejscowości należy wybudować instalację doziemną
  • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy (minimalnie 8 włóknowy)
  • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję

Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:

  • na potrzeby ORANGE Polska (właściciela zakończenia sieci)
  • związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia  ORANGE Polska do budynków (w tym mapa do celów projektowych, projekt i inwentaryzacja powykonawcza)
  • zakres prac oraz materiałów związanych z wykonaniem przyłącza:

DLA MIEJSCOWOŚCI ŁUPICE:

LP

Czynność

Jednostka

Ilość

1

Wykonanie przekopu otwartego

m

 211

2

Wykonanie przecisku gr. Kat. III - rura RHDPEp 110/6,3

m

 9

3

Budowa rurociągu doziemnego - rura HDPE40/3,7

m

 220

4

Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie - cegła

m

 15

5

Wciąganie kabla 8x50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 - otwór wolny

m

 220

6

Wprowadzenie kabla OTK do budynku

szt.

 1 (10mb)

7

Spawanie kabla jednodomowego

szt

8

MATERIAŁ

LP

Materiał

Jednostka

Ilość

1

Kabel jednodomowy

m

 245

2

Rura HDP 40/3,7

m

 220

3

Rura ochronna DVR 50 

m

14 

4

Przełącznica światłowodowa 8j

m

 1

5

Switch zarządzany POE 8x10/100/1000 + 1x SFP

szt

  1 

DLA MIEJSCOWOŚCI TARNÓW JEZIERNY 

LP

Czynność

Jednostka

Ilość

1

Wykonanie przekopu otwartego

m

50

2

Wykonanie przecisku gr. Kat. III - rura RHDPEp 110/6,3

m

 -

3

Budowa rurociągu doziemnego - rura HDPE40/3,7

m

 50

4

Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie - cegła

m

 15

5

Wciąganie kabla 8x50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 - otwór wolny

m

 50

6

Wprowadzenie kabla OTK do budynku

szt.

 1 (10m)

7

Spawanie kabla jednodomowego

szt

8

MATERIAŁ

LP

Materiał

Jednostka

Ilość

1

Kabel jednodomowy

m

 75m

2

Rura HDP 40/3,7

m

 50m

3

Przełącznica światłowodowa

szt.

 1

4

Switch zarządzany POE 8x10/100/1000 + 1x SFP

szt.

  1 

 

 

 

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)

2. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w terminie do 12 grudnia 2014 do godz. 15

4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 29.12.2014

6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający posiada uzgodnienia z Gminą Sława, oraz Powiatem Wschowskim i ORANGE Polska na budowę obu przyłączy.