OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

zakup i dostawę masztów telekomunikacyjnych  w ramach projektu: "Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego"

Numer ogłoszenia: II/8.4/2014 data zamieszczenia: 7.05.2014.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Image                           ue_logo.png

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121
www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zakupić następujące fabrycznie nowe maszty:

• o wysokości 3m o kratownicowej konstrukcji z aluminium o boku od 40 cm i podstawie umożliwiającej montaż bez odciągów 1 szt
• o wysokości 3m o kratownicowej konstrukcji z aluminium o boku od 40 cm i podstawie umożliwiającej montaż z odciągami 1 szt
• o wysokości 5m o kratownicowej konstrukcji z aluminium o boku od 40 cm i podstawie umożliwiającej montaż bez odciągów 1 szt

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszty o konstrukcji kratownicy przestrzennej o przekroju trójkąta równobocznego o boku min 42,0cm do montażu na budynkach.
Przeznaczenie masztu: Maszt ma służyć do zainstalowania na nim anten sektorowych i panelowych do przekazu internetowego. Maszt nie powinien mieć wpływu na stan środowiska naturalnego. Powinien pozwolić na montaż anten zainstalowanych na 2,0 metrowym odcinku górnej części masztu o łącznej powierzchni do 1,5m2 i masie do 20kg.
Oferowana cena masztu ma zawierać również koszty montażu konstrukcji oraz ich instalacji na poniższych budynkach wskazanych przez zamawiającego:
 - Szlichtyngowa, ul. Pułaskiego 13 (wieża remizy OSP)
 - Wyszanów 34a (wieża remizy OSP)
 - Wschowa, Osiedle Jagiellonów 13 (blok mieszkalny)
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie instalacji należy do zamawiającego

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
2. Kryteria oceny ofert: ofert: najniższa cena.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w terminie do 14 maja 2014 do godz. 15

VI. WYMAGANE DANE W OFERCIE
Typ masztu i opis przedmiotu, okres gwarancji, wymagania dotyczące serwisowania konstrukcji, okres ważności oferty.
Cena jednostkowa urządzenia netto w PLN, wartość oferty netto w PLN.

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w etapach. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zamawianego sprzętu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Formularz cenowy do pobrania