Projekt II - działanie 8.4

Tytuł projektu:

Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Wniosek projektu opracowany w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.
Stan projektu -  projekt w trakcie realizacji .

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej na obszarach wskazanych w inwentaryzacji sieci szerokopasmowej województwa lubuskiego jako obszary białe. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie zasięgu usług o tereny w których dotychczas usługi nie były dostępne w ogóle lub nie było możliwości świadczenia usług szerokopasmowych o minimalnej prędkości dostępu 2Mbit/s. Realizacja inwestycji na lokalizacjach wymienionych w projekcie pozwoli na dostarczanie, na obszarach wskazanych jako „białe” na terenie powiatu wschowskiego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet mieszkańcom.   Celem na poziomie produktu jest:  • uruchomienie 80 stacji klienckich WiMax • uruchomienie 100 urządzeń klienckich  WiFi • uruchomienie 4 nowych stacji bazowych WiMax • uruchomienie 6 sektorów stacji bazowych WiMax  • oraz 10 urządzeń dostępowych   WiFi

Celem na poziomie rezultatu jest:  • 180 gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu  • 17 miejscowości objętych zasięgiem szerokopasmowego Internetu

Realizacja projektu planowana jest w okresie I kwartał 2011 – IV kwartał 2013. 

inn_gosp_logo.png

 

Fundusze Europejskie -

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue_logo.png