Podatki, odliczenia za korzystanie z usług

 Szanowni Państwo

Informacje dotyczące ulgi z tytułu korzystania z dostępu do Internetu:

1. ODLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTĘP DO INTERNETU

Każdy internauta, który wykupił i opłaca usługi dostępu do internetu, powinien od początku 2005 roku gromadzić faktury, które otrzymuje od firm telekomunikacyjnych. W przyszłym roku będzie mógł na ich podstawie odliczyć od dochodu poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł za cały rok. Nie jest jasne, czy ulga obejmuje tylko miesięczny abonament, czy także opłatę instalacyjną. W związku z powyższym sugerujemy uwzględnianie z rozliczeniu tylko opłat wynikających z abonamentu.

Realne oszczędności będą zależały od dochodu podatnika i wysokości abonamentu za internet. Maksymalnie ulga może wynieść 304 zł - jeśli podatnik przekracza trzeci próg podatkowy i wykorzystuje pełną kwotę odliczenia. Większość abonamentów może liczyć na ulgę w wysokości ok.150-200 zł. Jeżeli rachunki na usługi internetowe są wyższe niż 760 zł, to można odliczyć większą kwotę, korzystając z ulgi wspólnie z małżonkiem (dwa razy 760 zł). W takiej sytuacji umowa o świadczenie usług i faktury muszą być wystawione na oboje małżonków. Nie jest natomiast konieczne, aby wspólnie rozliczali się oni z podatku, każdy może robić to oddzielnie.

W związku z powyższym wszyscy z Państwa, którzy chcą korzystać z tego odliczenia powinni zbierać faktury VAT (paragon nie jest dokumentem upoważniającym do odliczenia).

Aby faktura mogła być podstawą odliczenia, muszą być w niej wyodrębnione usługi dostępu do Internetu. Objęte ulgą usługi internetowe muszą być świadczone w miejscu zamieszkania podatnika. Może to być jego własne mieszkanie albo mieszkanie wynajęte, co dokumentujemy wpisem meldunkowym w dowodzie osobistym albo umową najmu czy użyczenia.