Ulga podatkowa na Internet w roku 2013

Informujemy naszych Abonentów korzystających z usługi dostępu do Internetu, iż od 1 stycznia 2013r. zmieniły się zasady dokonywania odliczeń z tytułu ulgi internetowej. W rozliczeniu rocznym PIT za 2013, składanym  w 2014 roku z ulgi internetowej będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy korzystają z niej w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Ponadto prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy dotychczas nigdy z niej nie korzystali. Osoby te będą mogły dokonać odliczenia w dwóch kolejno po sobie następujących latach.

Oznacza to, że jeżeli do tej pory ulgę internetową rozliczał mąż to od 2013r może tego odliczenia dokonywać żona (lub odwrotnie). W ten sposób u małżonków dojdzie do zachowania prawa ulgi jeszcze przez dwa lata. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczna jest zmiana umowy na świadczenie usług internetowych. Osoby zainteresowane zapraszamy do naszej firmy w celu  podpisania nowej umowy, gdyż dopiero od miesiąca następującego po miesiącu w którym zmieni się umowa, faktury mogą być wystawiane na nową osobę.