Nowe numery rachunków bankowych dla opłat abonamentowych

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem systemu automatycznej identyfikacji płatności, każdemu Klientowi został przyporządkowany indywidualny numer konta bankowego. Od kwietnia 2012 roku prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu  należności za usługi abonamentowe na nowy numer rachunku. Nowy numer rachunku znajduje się w nagłówku faktury i jest indywidualny i stały dla każdego Klienta. Na nowe konto prosimy o kierowanie płatności za faktury dotyczące usług internetowych oraz hostingowych.


Korzystanie z tego udogodnienia ułatwi identytyfikację Państwa wpłat, zapobiegnie błędom przy ich księgowaniu oraz pozwoli na bardzo szybkie i w pełni zautomatyzowane ich rejestrowanie.
 
Z satysfakcją możemy podkreślić fakt, że wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji płatności nastąpiło we współpracy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie i polegało na uruchomieniu w systemie e-Abonent opracowanym przez naszą firmę modułu do obsługi płatności masowych - jednej z usług oferowanych przez Bank Spółdzielczy we Wschowie.